หัวข้อนำทาง

1.เขียนแผนการเดินทาง

หัวข้อนำทาง

ก่อนอื่นเราจะต้องเขียนแผนการเดินทางคร่าวๆ ว่าจะไปที่ไหน และกิจกรรมอะไร เพราะแต่ละสถานที่และแต่ละกิจกรรมต้องเตรียม หรือเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังนั้นเราต้องศึกษาข้อมูลการเดินทางอย่างละเอียด และพยายามวางแผนการเดินทางให้ชัดเจนที่สุด