หัวข้อนำทาง

2.เช็คสภาพอากาศ

หัวข้อนำทาง

เราจะต้องตรวจสอบสภาพอากาศของสถานที่ที่จะไป สภาพดินและสภาพอากาศระหว่างการเดินทางเป็นอย่างไร? เพื่อเราจะได้เตรียมเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนออกเดินทาง