หัวข้อนำทาง

3.เช็คเส้นทาง

หัวข้อนำทาง

เราต้องตรวจสอบเส้นทางที่จะเดินทางอย่างรอบคอบ คุณใช้เส้นทางอะไร รถติดมาก? สภาพถนนและภูมิประเทศเป็นอย่างไร? หรือมีการปิดถนนเพื่อซ่อมแซมถนนหรือไม่? เกิดอะไรขึ้นถ้าคุณต้อง?
ขับรถของคุณเอง คุณต้องเลือกประเภทของยานพาหนะที่เหมาะสมกับสถานที่ที่คุณจะไป และควรเตรียมรถให้พร้อมที่สุดเท่าที่จะทำได้และควรนำรถเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด เตรียมน้ำมันและสารหล่อลื่นของคุณ เข้าป่าต้องใช้น้ำมันและยางอะไหล่