หัวข้อนำทาง

6.เตรียมร่างกายให้พร้อม

หัวข้อนำทาง

เราต้องเตรียมร่างกายก่อนออกเดินทาง ถ้าต้องเข้าป่าขึ้นเนินและปลายน้ำ คุณต้องฟิตและแข็งแรง และคุณต้องพักผ่อนให้เพียงพอ รักษาสุขภาพ ไม่ป่วยก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นคุณอาจหมดความสนุก หากมีโรคประจำตัวต้องตรวจร่างกายก่อนเดินทางทุกครั้ง และเตรียมยาให้พร้อมเสมอหรือหากต้องเดินทางไปต่างประเทศและไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยงที่จะติดโรคต่างๆ ก็จะต้องศึกษาและตรวจสอบอย่างละเอียด หากพื้นที่นั้นเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยร้ายแรง ให้หลีกเลี่ยงการเยี่ยมชม หรือเลื่อนการเดินทาง