หัวข้อนำทาง

7.เตรียมเงินสด

หัวข้อนำทาง

เราต้องเตรียมเงินสดให้เพียงพอสำหรับการเดินทาง มันสำคัญมากเพราะถ้าไม่มีเงินสดกับเรามันจะยากมาก บางครั้งการถอน ATM ในจังหวัดอื่นอาจมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม และหาตู้เอทีเอ็มได้ยากเพราะไม่อยู่ในพื้นที่ แต่ถ้าคุณไปเมืองใหญ่ที่มีธนาคารและตู้เอทีเอ็ม แน่นอนว่าคุณต้องคำนวณจำนวนเงินที่ต้องพกติดตัวอย่างถูกต้อง ซึ่งควรแยกเก็บเป็นเงินสดตามจุดต่างๆ เช่น พกของในกระเป๋าสตางค์และ ทำให้พวกเขาอยู่ใน
กระเป๋าใบเล็กสำหรับใส่ของส่วนตัวหรือใส่กระเป๋ากางเกง ฯลฯ เพื่อไม่ให้เสียเงิน ยังมีเงินสำรองไปเที่ยว และอย่าลืมนำบัตรเครดิตของคุณไปใช้ในกรณีฉุกเฉิน แต่อย่านำเครื่องประดับหรือของมีค่าที่ไม่จำเป็นออกทริปเพราะอาจทำให้เข้าใจผิดได้
ไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน